Školní akce

Home/Aktuality/Školní akce
19/9

Náš zákazník – náš pán (kurz 5.G)

To kdysi prohlásil Tomáš Baťa, který z nenápadného městečka udělal velkoměsto, které doslova obul. Právě do Zlína se na svůj přírodovědný kurz vydala 5. G v čele s termití maminkou, paní Jiříkovou a jejím panem manželem. Hned v pondělí jsme po příjezdu navštívili ZOO Zlín, kde jsme nakrmili rejnoky a každý si užil floru a

16/9

Třída 3.B poznala (nejen) procesy výroby piva, vína i lihovin

Druhý týden v září se vydala 3.B k česko-rakouským hranicím, aby poznala v praxi řadu technologických procesů, ale zároveň se dozvěděla zajímavosti z historie navštívených lokalit. Tato zážitková pedagogika byla poprvé na novojičínském gymnáziu realizovaná jako Přírodovědný a dějepisný kurz. První den se v Pivovaru Zubr žáci dozvěděli, jaké procesy jsou nutné pro přípravu piva. Za několik

16/9

Týden aktivit 3.A během přírodovědného kurzu

Od 10.9.2018 do 14.9.2018 jsme se zúčastnili přírodovědného kurzu ve Velkých Losinách. Naše třída byla ubytována v penzionu Brněnka, kde se také nacházel minipivovar Zlosyn. Během dnů strávených v lázeňském městě jsme se zúčastnili několika exkurzí. Navštívili jsme Ústav experimentální botaniky AV ČR, Centrum pro biotechnický a zemědělský výzkum UP, Zámek Velké Losiny, Ruční papírnu

12/9

Adaptační kurz našich nejmladších u „Kateřiny“

V úterý 4.9. se naše třída 1.G vydala na adaptační kurz. Autobusem jsme se měli dostat do Rekreačního areálu “U Kateřiny.” Náš třídní uč. p. Tesarčík nám však řekl, že neví, kde je vchod a po chvíli pátrání se rozhodl, že zavolá ke “Kateřině.“ Po chvíli telefonování nám řekl , že nás autobus vysadil na

10/9

Adaptační kurz 1.B na Horní Bečvě

Začátkem nového školního roku 4. 9. - 5. 9. 2018 jsme se my, nová třída 1.B z GNJ, sešli na Prostřední Bečvě, na r.s. Retaso, pod vedením třídního učitele p. Lubomíra Bajera a pana učitele Petra Žemličky a to za účelem poznat naše nové spolužáky. Za nás všechny můžu říct, že se náš adaptační kurz

10/9

Za fyzikou do Ostravy

Školní rok se ještě pořádně nerozběhl, ale studenti semináře z fyziky už mají za sebou hned dvě laboratorní práce, a ne jen tak obyčejné. Aby si mohli vyzkoušet měření na dokonalejších aparaturách vypravili se do laboratoří fyziky VŠB TUO. Jelikož už dopředu věděli, jaké úkoly je čekají, mohli se na ně teoreticky připravit a měření