V současné době je prevence sociálně-patologických jevů v gesci vedení školy. Spojení na jednotlivé zaměstnance naleznete v sekci Kontakty.

Plán preventivních aktivit pro školní rok 2017/2018

1. ročník

 • Pasování – třídy 2.A, 2.B a 3.G pro třídy 1.A, 1.B a 1.G – září 2017
 • Adaptační kurzy – třídy 1.A, 1.B a 1.G – 4. – 7. 9. 2017
 • Setkání vedení školy s rodiči žáků 1.A, 1.B a 1.G – 7. 9. 2017
 • Evaluace školy: klima třídy 1.A, 1.B, 3.G a 1.G – říjen 2017
 • Šikana – Policie ČR – 1.A, 1.B, 1.G – 20. 11. 2017
 • Komunikace a vztahy – Renarkon – 1.G – 3. 1. 2018
 • Poruchy příjmu potravy – Renarkon – 1.A, 1.B, 3.G – 18. 1. 2018
 • Evaluace školy: vztah učitel – žák a dotazník pro rodiče – leden až únor 2018
 • Evaluace školy: klima školy – květen 2018

2. ročník

 • Právní povědomí – Policie ČR – 2.G – 2. 11. 2017
 • Evaluace školy: klima třídy 2.A, 2.B, 4.G a 2.G – listopad 2017
 • Droga a já – Renarkon – 2.G – 3. 1. 2018
 • Evaluace školy: vztah učitel – žák a dotazník pro rodiče – leden až únor 2018
 • Kyberšikana – Renarkon – 2.A, 2.B, 4.G – 26. 2. 2018
 • Evaluace školy: klima školy – květen 2018

3. ročník

 • Psychické poruchy v dospívání – 3.A, 3.B, 5.G – 19. 10. 2017
 • Evaluace školy: klima třídy 3.A, 3.B, 5.G – prosinec 2017
 • Evaluace školy: vztah učitel – žák a dotazník pro rodiče – leden až únor 2018
 • Netolismus – Renarkon – 3.A, 3.B, 5.G – 8. 3. 2018
 • Evaluace školy: klima školy – květen 2018

Průběžně besedy a prožitkové programy dle nabídky odborníků.
Součástí evaluace školy je i analýza klimatu pedagogického sboru (červen 2018).

Projekt „NNTB – NENECH TO BÝT“

Nenechte si ubližovat ,můžete zde anonymně nahlásit svůj problém o případném ubližování, šikaně, či jiné obtíže s tím spojené!
Naše škola se zapojila do neziskového projektu NNTB (Nenech to být) podporovaného Linkou Bezpečí, systémem pedagogicko-psychologických poraden a především MŠMT.
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.
Slouží k anonymnímu informování zástupců školy o šikaně či jiných problémech v dětském kolektivu. Nejen díky tomu efektivně pomáhá v boji proti případnému výskytu těchto nepříjemností a jejich potlačení.

Proč NNTB zavádíme a doporučujeme ho našim studentům a rodičům v případnćh obtížích využít?

Nepřinášíme tím jediné potřebné řešení, ale možnost, jak:

 • Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu.
 • Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům).
 • Dát možnost promluvit mlčící většině.
 • Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče.
 • Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole.
 • Zlepšít atmosféru bez strachu.
 • Ukázat, že Vám není šikana lhostejná, kde je problém a jak ho řešíme

Jak s problémem pracujeme?

Trend šikany se v posledních letech rozmáhá stále víc. I když proti němu bojuje mnoho preventivních programů, neexistoval dosud žádný způsob jejího rychlého odhalení. Právě na tom obvykle celá snaha ztroskotá. První zásadní výhodou našeho systému je ale fakt, že je zcela anonymní. Dáváme tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Zároveň po nich nechceme určení “agresora”, tudíž nejde ani o žalování. Druhá výhoda přijde v momentě nahlášení. Informace není podána pouze třídnímu učiteli, který se obvykle snaží problém neúspěšně řešit na vlastní pěst, ale školou vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat. Tím překonáváme zásadní dva faktory, které až do teď odhalování podobných problémů bránily.

Pro nahlášení klikněte zde:  www.nntb.cz

Dokumenty ke stažení

Informační leták pro rodiče na téma šikanování (PDF)
Informační leták pro rodiče na téma návkykové látky (PDF)

Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách (PDF)

Příloha 1 – Varovné signály šikanování (PDF)
Příloha 2 – Stadia šikanování (PDF)
Příloha 3 – Informace pro rodiče (PDF)
Příloha 4 – Doporučení pro školní řád (PDF)
Příloha 5 – Literatura, webovky, kontakty (PDF)

Doporučení Policie ČR pro zaměstnance veřejných institucí při ozbrojeném útoku (PDF)
Krizový plán prevence rizikového chování (PDF)
Mapa pomoci vytvořená společností www.scio.cz (PDF)