Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Finální seznam uchazečů do čtyřletého gymnázia ve formátu pdf po ukončení přijímacího řízení

Finální seznam uchazečů do šestiletého gymnázia ve formátu pdf po ukončení přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia ve formátu pdf

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého gymnázia ve formátu pdf

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia ve formátu pdf

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia po náhradním termínu ve formátu pdf

Seznam přijatých uchazečů do šestiletého gymnázia ve formátu pdf

Prezentace z informační schůzky se zákonnými zástupci

Vzhledem k množství informací zveřejňujeme obsah prezentace z informační schůzky se zákonnými zástupci. Jejím obsahem jsou zejména varianty, které mohou v přijímacím řízení nastat. Prezentace je k dispozici pod tímto odkazem.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné škole, Nový Jičín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2017/2018 pro všechny uvedené obory vzdělání.

Obory vzdělání pro školní rok 2017/2018

Obor Počet přijímaných Forma studia
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 žáků denní
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 30 žáků denní

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2017. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:00 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení přihlášky.

V žádném z oborů nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), a uchazeči ze sedmé třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium), konají jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dle pořadí na přihlášce):

1. termín

  • 12. dubna 2017 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 18. dubna 2017 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 11. května 2017 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

2. termín

  • 19. dubna 2017 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 20. dubna 2017 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 12. května 2017 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

Nedílnou součástí tohoto vyhlášení jsou kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku všech uvedených oborů vzdělání.

V Novém Jičíně 25. ledna 2017

Mgr. Zbyněk Kubičík v. r.
(ředitel školy)

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí (PDF)

Formulář přihlášky

Formulář přihlášky ke studiu (PDF)

Formulář je v editovatelném formátu pdf a můžete je buď předvyplnit na počítači nebo po vytištění ručně. Doporučujeme vytisknout obě strany přihlášky na jeden list papíru. Formulář může být vytištěn černobíle.