Prezentace z informační schůzky se zákonnými zástupci

Vzhledem k množství informací zveřejňujeme obsah prezentace z informační schůzky se zákonnými zástupci. Jejím obsahem jsou zejména varianty, které mohou v přijímacím řízení nastat. Prezentace je k dispozici pod tímto odkazem.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu a Střední odborné škole, Nový Jičín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2017/2018 pro všechny uvedené obory vzdělání.

Obory vzdělání pro školní rok 2017/2018

Obor Počet přijímaných Forma studia
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 žáků denní
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 30 žáků denní

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2017. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:00 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Rozhodující je datum doručení přihlášky.

V žádném z oborů nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), a uchazeči ze sedmé třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium), konají jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dle pořadí na přihlášce):

1. termín

  • 12. dubna 2017 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 18. dubna 2017 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 11. května 2017 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

2. termín

  • 19. dubna 2017 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 20. dubna 2017 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 12. května 2017 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

Nedílnou součástí tohoto vyhlášení jsou kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku všech uvedených oborů vzdělání.

V Novém Jičíně 25. ledna 2017

Mgr. Zbyněk Kubičík v. r.
(ředitel školy)

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí (PDF)

Formulář přihlášky

Formulář přihlášky ke studiu (PDF)

Formulář je v editovatelném formátu pdf a můžete je buď předvyplnit na počítači nebo po vytištění ručně. Doporučujeme vytisknout obě strany přihlášky na jeden list papíru. Formulář může být vytištěn černobíle.