Personální složení

předsedkyně
Mgr. Dana Váhalová

místopředsedkyně
Mgr. Svatava Danihelová

zapisovatel
Mgr. Patrik Kočí

členové
Mgr. Dana Váhalová – jmenována zřizovatelem
PhDr. Jaroslav Dvořák – jmenován zřizovatelem
Mgr. Svatava Danihelová – zvolena za pedagogy
Mgr. Patrik Kočí – zvolen za pedagogy
Mgr. Jana Fejtová – jmenována ředitelem školy za zákonné zástupce a žáky na doporučení volební komise
Lenka Petříčková – jmenována ředitelem školy za zákonné zástupce a žáky na doporučení volební komise

Volby

Zápisy z jednání

zápis z 15. března 2017 (PDF)

zápis z 29. listopadu 2016 (PDF)

zápis z 31. října 2016 (PDF)

zápis z 26. října 2015 (PDF)

zápis z 24. března 2015 (PDF)

zápis z 18. listopadu 2014 (PDF)

zápis z 3. listopadu 2014 (PDF)

zápis z 1. dubna 2014 (PDF)

zápis z 21. října 2013 (PDF)

zápis z 8. října 2012 (PDF)

zápis ze 7. listopadu 2011 (PDF)

zápis ze 17. března 2011 (PDF)

zápis z 15. prosince 2010 (PDF)

zápis z 20. října 2009 (PDF)

zápis z 26. března 2009 (PDF)

zápis ze 6. října 2008 (PDF)