Volitelné předměty v roce 2016/2017

Do třetího ročníku (resp. do pátého ročníku šestiletého gymnázia) si žáci vybírají jeden dvouhodinový volitelný předmět.

Nabídka pro současné druhé ročníky (2.A, 2.B, 4.G)

Do čtvrtého ročníku (resp. do šestého ročníku šestiletého gymnázia) si žáci vybírají tři různé dvouhodinové volitelné předměty.

Nabídka pro současné třetí ročníky (3.A, 3.B, 5.G)