Všechny e-mailové adresy jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@gnj.cz.

Příklad: Jmenuje-li se někdo Jan Novák, bude mít adresu jan.novak@gnj.cz.

Vedení školy

Jméno Zařazení Email
Zbyněk Kubičík ředitel školy zbynek.kubicik
Zdeněk Man statutární zástupce ředitele zdenek.man

Pedagogický sbor

Jméno Zařazení Aprobace Tel. Email
Lubomír Bajer interní TV-ZSV 34 lubomir.bajer
Svatava Danihelová interní M-F 61 svatava.danihelova
Karel Dostál interní TV-HV 36 karel.dostal
Jiřina Drábová interní M-F 42 jirina.drabova
Jana Dryáková interní D-NJ-ŠJ 55 jana.dryakova
Kristýna Dvořák Kelnarová interní AJ-NJ 63 kristyna.kelnarova
Dalimila Hajná interní ČJ-RJ 48 dalimila.hajna
Jitka Hanzelková interní B-Ch 68 jitka.hanzelkova
Michal Hlosta interní IVT-F 38 michal.hlosta
Karla Hruzíková interní AJ-RJ-ZSV 48 karla.hruzikova
Oldřich Hyvnar interní M-VV 55 oldrich.hyvnar
El Houcine Imider interní FJ-NJ 47 elhoucine.imider
Radovan Jansa interní OV-Z-IVT 65 radovan.jansa
Tomáš Jiřík interní Ch-M 54 tomas.jirik
Radmila Jiříková interní Ch-M 34 radmila.jirikova
Petra Juchelková interní ČJ-FJ 34 petra.juchelkova
Miroslava Kelnarová interní AJ-ČJ 63 miroslava.kelnarova
Patrik Kočí interní F-Ch 54 patrik.koci
Yweta Kokavcová interní TV-Z 64 yweta.kokavcova
Přemysl Kramoliš interní B-D 52 premysl.kramolis
Zbyněk Kubičík interní M-F 45 zbynek.kubicik
Zdeněk Man interní AJ-ZSV 57 zdenek.man
Lia Maňásková interní AJ-B-TV 64 lia.manaskova
Yveta Pavelková interní ČJ-NJ 47 yveta.pavelkova
Dagmar Pernická interní ČJ-D 44 dagmar.pernicka
Kateřina Riedlová interní M-F 42 katerina.riedlova
Tomáš Sedoník interní D-LJ 65 tomas.sedonik
Jana Síkorová interní AJ-RJ 46 jana.sikorova
Lenka Staňková interní AJ-ZSV 63 lenka.stankova
Milan Ševečka interní B-TV 52 milan.sevecka
Liběna Šilarová interní ČJ-D 44 libena.silarova
Petra Tomanová interní AJ-NJ 63 petra.tomanova
Hana Trutmanová interní IVT-M 38 hana.trutmanova
Petr Žemlička interní PS 54 petr.zemlicka

Předsedové oborových sekcí

Obor Předseda Email
Český jazyk a literatura Dagmar Pernická dagmar.pernicka
Anglický jazyk Miroslava Kelnarová miroslava.kelnarova
Cizí jazyky Karla Hruzíková karla.hruzikova
Matematika a informatika Svatava Danihelová svatava.danihelova
Přírodovědné předměty Tomáš Jiřík tomas.jirik
Humanitní předměty Tomáš Sedoník tomas.sedonik
Tělesná a estetická výchova Yweta Kokavcová yweta.kokavcova

Správní zaměstnanci

Jméno Pracovní zařazení
Radka Konvičková administrativní pracovnice
Josef Horák školník
Alena Malíková vrátná, skladnice
Josefina Bayerová účetní, hospodářka
Jana Solanská uklízečka
Jana Hanzelková uklízečka
Xenie Baroňová uklízečka
Jarmila Šotolová uklízečka
Iveta Boháčová uklízečka, pomoc v kuchyni
Jana Dolinská vedoucí kuchyně
Lenka Baroňová kuchařka
Petra Žáková kuchařka
Jana Síkorová knihovnice