Dne 3. října 2012 proběhlo pasování žáků 1.A na studenty gymnázia za účasti třídní učitelky p. Danihelové. Nevšední odpoledne plné zábavy si pro nás připravili studenti z 3.A s jejich třídní učitelkou p. Pánkovou.
Celé pasování začalo u kantýny, kde jsme v určenou dobu postávali nervózní a možná i s trochou strachu. O chvíli později nás přivítala usměvavá 3.A, rozdělila nás do menších skupinek a vydali jsme se plnit úkoly do různých tříd. Krmili jsme se poslepu bílým jogurtem, lovili předměty z kbelíku, poslepu překračovali prázdné lahve, dělali pantomimu nebo jsme si třeba zazpívali „Skákal pes přes oves“ na melodii státní hymny. Po splnění těchto úkolů dostala každá skupinka jednu indicii, společně jsme pak měli vyřešit, kam se máme vydat. Přišli jsme na to, že naším cílem jsou Smetanovy sady, kde nás čekaly další úkoly – např. jsme museli všichni dostat přes tělo lano a předat ho spolužákovi vedle. To by ale bylo moc jednoduché, a proto jsme se všichni drželi za ruce. Po prvním kole se velikost lana zmenšila, ale naše třída to i tak zvládla! Posledním úkolem bylo přesouvání „sochy“ – jednalo se o velké klády ve tvaru písmene A. Uvnitř písmena stál vždy někdo ze spolužáků a ostatní ho spolu s celou „sochou“ posouvali pomocí lan. Tento zážitek byl neskutečný. Pocit, že jediné, co vás drží, jsou spolužáci, byl k nezaplacení.
Nakonec už stačilo jen najít naši unesenou třídní učitelku a nastalo samotné pasování v altánku. Postupně jsme se podepsali na přísahu, poklekli a byli jsme pasováni mečem. Na památku si každý z nás odnesl podepsané bílé tričko, mnoho zážitků se spolužáky, třeťáky a učitelkami. Příjemné odpoledne jsme zakončili společnou fotkou. Bylo pro nás milým zjištěním, že studenti ze staršího ročníku svůj volný čas věnovali nám, a tím nás přijali mezi sebe. Děkujeme 3.A.
Třída 1.A