I v letošním školním roce měli naši žáci možnost využít projektu Edison mezinárodní studentské organizace AIESEC. První říjnový týden jsme tak na škole přivítali vysokoškolské studenty z Indie, Kolumbie, Ruska, Turecka a Rumunska, kteří si pro žáky připravili prezentace o svých zemích. Hlavním dorozumívacím jazykem byla angličtina, ale místy zazněla i španělština a ruština, žáci se naučili pár frází rumunsky a turecky. Každá třída se zúčastnila dvou prezentací, a tak si žáci mohli svou vlastní kulturu a zemi porovnat s jinými v téměř celosvětovém kontextu. Zároveň mohli naši žáci vidět, že jen o pár let starší vysokoškoláci vyrážejí do světa a získávají cenné zkušenosti pro svá budoucí povolání.
Velké poděkování patří všem žákům, kteří se na týden stali hostiteli a kteří sami připravili celý program mimo vyučování. Byli to Pavla Hubová ze 4.G, Martin Rychtárik ze 2.A, Veronika Vrbová, Karolína Nováková a Gabriela Hanáková ze 3.P.
Zdeněk Man, zástupce ředitele