Seminář se konal dne 17.10.2012 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v rámci projektu NEFLT (síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků). Zúčastnily se jej učitelky německého jazyka Yveta Pavelková a Petra Tomanová spolu se skupinou studentů převážně třetího a čtvrtého ročníku GNJ.
Na programu byla dvě témata:

  1. „Nejen jak ti zobák narost!“ aneb jak procvičovat výslovnost němčiny
  2. Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder – reálie německy mluvících zemí

Obě části semináře byly velmi zajímavé jak pro učitele, tak pro studenty, přednášející zapojovali účastníky do aktivní spolupráce a vhodnou formou tak motivovali k dalšímu prohlubování zájmu o studium německého jazyka.
Je plánována další spolupráce s německou sekcí FF OU jak na poli metodiky výuky německého jazyka, tak i v oblasti propagace německého jazyka na školách obecně.
Yveta Pavelková, vyučující německého jazyka