Ve čtvrtek 8. 11. 2012 zhlédli studenti 3. ročníků v Beskydském divadle představení Bílá nemoc. Toto dílo známého českého dramatika, prozaika a filozofa Karla Čapka nazkoušelo pražské Divadlo Rity Jasenské.
Příběh se odehrává v jisté zemi, kterou napadla epidemie bílé nemoci. Lékař Galén proti ní vynalezl účinný lék, který ovšem vydá jen tehdy, pokud se vlády zaváží k trvalému míru. Hlavou státu zasaženého bílou nemocí je výbojný maršál, jenž chce dobývat svět a před ničím se nezastaví. Poté je bílou nemocí napaden i hlavní zbrojař baron Krüg. Galén jej odmítá léčit, dokud nebudou splněny jeho podmínky…
Gabriela Davidová, vyučující českého jazyka a literatury

U studentů mělo toto proslulé drama velký ohlas.
„Divadelní představení bylo působivé a děj velmi poutavý, plný zvratů. Lékař Galén byl osobou, která ztělesňovala autorův pacifismus. Jeho odhodlání pro zastavení válek bylo neuvěřitelné. Konec byl bohužel nešťastný, ale očekávaný. Po dlouhé době jsme konečně prožili kulturní zážitek v pravém slova smyslu.“
„Představení se mi líbilo. Hlavně, že tam byli známí herci. Po dlouhé době jsem byla ráda, že jsem v divadle, protože to bylo hodně dobré. Konec jsem moc nepochopila. Líbilo se mi, že příběh byl zajímavý a neobvyklý.“
„Představení Bílá nemoc mělo hloubku a duši. Velmi vysoko hodnotím výkony herců, a to i v dvoj a více rolích. Především scény s pohyblivými drátěnými „sítěmi“ byly velmi silné. Opravdu to stálo za to.“