Projekt probíhal od 8. do 11. listopadu v Olomouci pod záštitou Univerzity Palackého. Jednalo se o simulaci práce Rady EU a Evropského parlamentu. Cílem projektu bylo dosažení hlubší informovanosti o fungování institucí Evropské unie. Během čtyř dnů jsme se seznámili s průběhem jednání těchto institucí a zdárně jsme ho simulovali. Museli jsme se naučit spolupracovat nebo alespoň dojít ke kompromisu, což nebylo mnohdy snadné. Každý obdržel svůj „Position paper“ a dle něj musel prosazovat názory svého státu (Rada EU) či politické frakce (Evropský parlament). Tento projekt bych mohla jen doporučit. Získala jsem nové přátele a mnoho cenných zkušeností. Jakmile je člověk vržen do procesu, pochopí ho lépe, než kdyby o něm četl.
Nikola Svobodníková, žákyně třídy 4. A