V úterý 20. listopadu na naší škole proběhl již šestý ročník Příběhů bezpráví, projektu, který si vzal za cíl seznámit mladé lidi s komunistickou minulostí a upozornit na mnohá příkoří a bezpráví, která se lidem děla. Nejprve studenti 3. B, 2. G a Společenskovědního semináře zhlédli dokument Ztráta slušnosti, který zachycuje příběhy čtyř bývalých politických vězeňkyň a upozorňuje na kruté zacházení s ženami a jejich mučení v komunistických kriminálech, a poté měli možnost vyslechnout příběh pana Leo Žídka, předsedy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů a bývalého studenta našeho gymnázia, který strávil několik let ve vězení jen proto, že plánoval odejít z vlasti, kde nemohl studovat pro své protikomunistické názory. Následovalo vyprávění paní Evy Langrové, jejíž otec strávil ve vězení několik let jen proto, že byl členem opoziční politické strany. Paní Langrová popisovala, jak těžce celá rodina nesla odloučení od otce, jak se k nim lidé začali otáčet zády, jak jí záhy po otcově zatčení zemřela i matka a ona musela být vychovávána prarodiči. Studenti ocenili, že si mohli popovídat s pamětníky komunistického bezpráví zvlášť v době, kdy jejich počet výraznou mírou klesá a kdy národ zapomíná na hrůzy komunistické totality.
Markéta Hubová a Dagmar Wanková, koordinátorky projektu