Ve dnech 26. a 27. 11 se na naší škole konaly mezinárodní zkoušky DELF z francouzštiny. Tyto zkoušky jsou nezbytnou součástí zvyšování jazykové úrovně studentů francouzštiny v rámci šestiletého studia s rozšířenou výukou francouzštiny zvanému Evropská sekce. Zkoušky skládalo 15 studentů, pět z každé úrovně A1, A2 a B1. Zkoušky se skládají ze čtyř částí: porozumění mluvenému projevu, porozumění psanému projevu, psaný projev a ústní projev. V ústní části zkoušela lektorka z Alliance française spolu s našimi učiteli francouzštiny. Úplné výsledky zkoušek budou oznámeny po opravě písemné části v Alliance française. Studenti skládali zkoušky po předchozí pečlivé přípravě se svými učiteli francouzštiny. Tato zkouška, po jejímž úspěšném složení dostanou studenti diplom s mezinárodní platností, je pro ně v nižších úrovních A1 a A2 ověřením získaných znalostí v různých složkách francouzského jazyka a motivací k dalšímu studiu francouzštiny. Úroveň B1 a B2 pak může být vstupenkou ke studiu na univerzitách ve Francii bez přijímacích zkoušek. Další zkoušky, které jsou přístupné i studentům z jiných škol, se budou konat zase příští rok v tomto čase na naší škole.
Dagmar Wanková, vyučující francouzského jazyka