V minulém týdnu se na škole konala výstava kloboučků a zároveň soutěž o nejkrásnější klobouček svaté Kateřiny. Touto soutěží jsme oslavili starou francouzskou tradici slavenou v den svaté Kateřiny 26. listopadu, kdy neprovdané ženy ve věku 27 let nosily krásné klobouky, které si mnohdy ozdobily samy. Jako připomínku této tradice si studenti vyzdobili menší kloboučky zakoupené v muzeu klobouků v Novém Jičíně, a tak zároveň navázali na zdejší tradici výroby klobouků. Poté byly klobouky vystaveny ve škole a studenti a učitelé hlasováním vybrali tři z nich, které se jim nejvíce líbily. A které šikovné ruce tyto kloboučky vyrobily? První tři místa obsadily studentky Michaela Mrštíková, Ludmila Jurečková a Veronika Tomanová.
Všem studentům děkujeme za účast v soutěži.
Dagmar Wanková, vyučující francouzštiny a organizátorka soutěže