V úterý 11. 12. a ve středu 12. 12. se na naší škole uskutečnily studentské prezidentské volby v rámci projektu Jeden svět na školách. Jedná se o vzdělávací projekt, který si vzal za cíl studentům představit jednotlivé prezidentské kandidáty a zároveň je vést k větší občanské angažovanosti. Studenti si „nanečisto“ vyzkoušeli zvolit prezidenta republiky, přičemž si mohli uvědomit, jaké programy, vize a hodnoty jednotliví kandidáti představují. Studentské prezidentské volby vedly studenty k hlubšímu zamyšlení nad funkcí a pravomocemi prezidenta republiky a byly tak cenným přínosem i pro výuku politologie.
Markéta Hubová a Zdeněk Man, vyučující základů společenských věd a občanské nauky