V sobotu 8. 12. 2012 proběhl takřka předvánoční stužkovací večírek třídy 4. A v sále Obecního úřadu Šenov. Večírek byl pojat v duchu filmových postav, což všichni účastníci splnili. Tím velkou měrou přispěli k hladkému průběhu celé akce, která začala již tradičně pasováním studentů do stavu maturantského. Následný program si všichni přítomní velmi užili.
Radmila Jiříková, třídní učitelka