Ve dnech 29. 11. až 1. 12. jsme se zúčastnili bloku přednášek v Českých Budějovicích v rámci projektu 100 vědců do škol. Na tuto akci se nahlásilo celkem 15 žáků naší školy. U všech jsem viděl motivaci dozvědět se něco nového, posunout se kousek dál, proto jsem nikoho neodmítl. Ubytování v luxusním hotelu Clarion a pětkrát denně podávané jídlo tvořilo příjemné zázemí pro mnohahodinové (v pátek celkem 14 hodin) přednáškové nasazení. Studenti během vystoupení opravdových kapacit dnešní vědy mohli klást otázky v průběhu, a to činilo zajímavý výklad interaktivnějším. Seriózní vědce v krátkých intermezzech doplnili studenti prezentacemi svých SOČ, při kterých jsem – stejně jako všichni vzdělanější studenti – trpěl. Mohli jsme slyšet většinou dotazníkové SOČ, kdy na směšně malém vzorku (většinou 30 až 60) respondentů sebevědomě obhajovali předem jasné výsledky chaoticky zvolených hypotéz manipulativních témat (sebepoškozování, obezita). Proto jsem byl velice rád, když se v pátek večer sešli všichni učitelé a zástupci vysokoškolských kantorů z Jihočeské Univerzity. Téma dnešních SOČ tam zaznělo poměrně rázně. Jen mě mrzí, že u pouhých dvou kolegů jsem se setkal s hlasitě prezentovaným stejným názorem. Nicméně existují i programy pro mladé středoškolské vědce, kteří mají možnost dělat opravdovou vědu (a dostat se s ní i za hranice). Proto budu sledovat tyto nabídky a studenty naší školy s nimi budu oslovovat.
Logistická stránka akce byla zajištěna organizátory. Příjemná cesta autobusem od budovy gymnázia k hotelu a zpět, krátké přesuny v Českých Budějovicích i zvládnutí rychlé obsluhy při hlavních jídlech – to vše přispívalo k dynamickému průběhu celé akce.
Na stránkách organizátora (www.100vedcu.cz) se objeví přednáškové prezentace, odkazy na youtube i fotogalerie.
Tomáš Tesarčík, vyučující biologie a chemie

100 vědců do škol pohledem našich žáků

My, studenti GNJ jsme měli možnost jet do Českých Budějovic na intenzivní školu vědy. Chtěli bychom za tuto možnost poděkovat a sdělit Vám naše dojmy.
Vyjeli jsme ve čtvrtek ráno postarším autobusem od GNJ a cca za 5 hodin jsme byli u hotelu Clarion, který velmi mile překvapil svou obsluhou, kvalitou a výbavou. Po příjezdu jsme se z hotelu urychleně přepravili ke KD Metropol na registraci, kde nás hned po skvělém obědě čekalo uvítání pana doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc. a první tří a půlhodinová přednáška o astrofyzice a kosmologii. Přednášející M. Prouza nám vysvětlil obecné pojmy vesmíru, hlavní principy temné hmoty a představil různé typy dalekohledů. Následovala zajímavá debata s dotazy účastníků. Po večeři nás čekala další společná diskuze, představení se a kolem deváté večer jsme den zakončili přednáškou ohledně sebevzdělávání k tvořivosti od pana Z. Broma.
Druhý den na nás čekala snídaně v podobě švédských stolů a v devět ráno už jsme seděli na genetické přednášce pana V. Pačese. Měli jsme plno dotazů do nitra vědy a pan Pačes nám vždy vše vysvětlil. Po obědě jsme znovu sedli do řad židlí a nechali se unášet evolučními algoritmy a umělým životem. Pan R. Neruda nás provedl základními pokusy o navození umělé inteligence a učení robotů. Po přednášce následovala večeře a nejdůležitější část celé akce – tvorba vlastních vědeckých projektů. Téma se mohlo týkat čehokoliv, což na tom bylo to nejtěžší. Tady se nám povedlo skvěle upevnit kolektiv, domluvili jsme se bez problémů a díky půjčeným školním netbookům jsme byli schopni vytvořit projekt s prezentací a mohli jsme proniknout hlouběji do problematiky díky internetu. Po dvou hodinách příprav jsme prezentovali náš projekt před všemi účastníky a porotou, ale jelikož jsme měli jen tři minuty, nestihli jsme bohužel říct celou myšlenku. Po celkovém vyčerpání jsme usnuli hned po příchodu zpět do hotelu.
Poslední den ráno jsme tedy v KD poslouchali hodnocení všech projektů. Náš se porotě velmi líbil, ale měli ještě pár podotázek, které jsme jim nestačili ujasnit v daný večer. Poslední přednáška paní H. Eliášové se týkala forenzní antropologie. Toto byla velmi zajímavá problematika z ústavu kriminalistiky. Byli jsme seznámeni se základními praktikami a případy z praxe. Nakonec se s námi pan Klán velmi mile rozloučil, předal nám osvědčení o absolvování intenzivní školy a my mu za školu jako poděkování dali malý dárek.
Mezi všemi přednáškami nám účastníci SOČ představovali své projekty. Náš společný názor je, že některé z nich dosti snížily naši domnělou úroveň o těchto pracích – jako například SOČ o obezitě nebo sebepoškozování, za to jiné by snad mohly být na samostatnou přednášku (vlastní výrobek Proteus, který se zúčastní mezinárodní soutěže v USA).
Všem se nám na této akci velmi líbilo a rozhodně bychom doporučili ostatním žákům se podobných akcí účastnit. Chtěli bychom poděkovat zejména panu učiteli Tesarčíkovi za tuto příležitost, a tvůrcům této akce za možnost nahlížet na vědu jinak. DĚKUJEME!

Žáci GNJ

Do třetice všeho dobrého?

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se 14 žáků našeho gymnázia vypravilo vstříc českobudějovickému dobrodružství. De facto se jednalo o malé soustředění se zaměřením na přírodní vědy a kreativitu současné „budoucnosti“ s vysokou koncentrací inteligentních zájemců o hlubší oborové vědění. Celý projekt byl financován zejména Evropskou Unií a MŠMT, hlavním organizátorem byl doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. Zkusme se na chvíli zamyslet nad akcemi tohoto typu. Díky této zkušenosti se teď mohu, ač ještě nepříliš zasvěceně a nepříliš zkušeně, pokusit odhalit taje a zákoutí středoškolských možností.
Do uskutečnění tohoto nanejvýš zajímavého výletu jsem se neobyčejně mýlila hned v několika věcech. Ještě před odjezdem jsem byla vyvedena z omylu, že by snad Evropská Unie byla chudou popelkou na velkolepém světovém bále, když mi bylo sděleno kolik studentů se „semináře“ hodlá zúčastnit jen z Nového Jičína a zejména mě překvapilo obsazení novojičínského týmu, kde se objevily naprosto nečekané „vybrané“ osoby. V momentě jsem si uvědomila, že Evropská společnost se ani v nejmenším nemění – peníze jsou záhadně utraceny = ztraceny v nenávratnu na jílovité neúrodné půdě, a když se posléze ozývají docela oprávněné hlasy nespokojenosti s výtkami nestarání se o vzdělání atd., peníze jsou v nenávratnu a viník? Neznámý. Měli jsme možnost shlédnout úžasné přednášky opravdových kapacit, jako jsou: Mgr. Roman Neruda, CSc., Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., RNDr. Michael Prouza, Ph.D., RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., ale i kratinké přednášky Účastníků Středoškolské odborné činnosti nebo mezinárodních soutěží, které byly z hlediska pochopení „věcí“ stěžejní. Diametrální rozdíly v projektech mladých a předpokládaně nadějných „vědců“ mi vnukly nový pohled na SOČ. Kvalita je ceněna, ale snaha, odvaha a emoční manipulace leccos vynahradí. Umístění v celostátním kole SOČ do 10. místa otevírá padací mosty vysokých škol. A tady mi (pravděpodobně) moučný červ v mé hlavě šveholivým hláskem napovídá: „Udělej SOČku o anorexii, ranním vstávání, o smrti svého křečka, o svých rybičkách. Trocha divadla a scéna Národního Divadla tě nemine…“ Ještě zdravá (nemoučnatá) částečka mozku mi ale nedovoluje vynést na světlo veřejnosti nepoctivou, i když citově 100% obsáhlou Nepráci. Přes veškeré snahy organizátorů se nemohu zbavit tušení, že jen nepatrný zlomek platinového prášku, tříhodinových přednesů velmi vzácných a jindy nemožně zúčastnitelných, ulpělo a uchytilo se v mozkovnách „drahých“ dětí. V názoru mě zcela utvrdily tři hodiny tvořené zamýšleně inovativní a originální projekty účastníků zájezdu typu Odsolování vody, Pokémoni (vzniklí třesknutím blesku do veverky a červíka), Prasáctví, Podvodní civilizace, Krabí buňky vytvářející nové lidské orgány či končetiny, Zdravá rodina, Čisté město ad.. Hodnocení takto vysmívajících se spíše referátů žáčků z prvního stupně mě nakonec neochvějně ujistilo o tom, že práce našeho týmu se místo praktického a možně fungujícího nápadu měla spíše zabývat otázkou světového míru s doprovázením hesly z Bible a dalších svatých knih, protože ať už chceme, nebo ne, je to přece jen pěkná myšlenka a rozhodně by její zrealizování dokonce mohlo mít nějaký větší význam.
Hodnocení je už z mého ironií čpějícího textu trochu bystřejšímu čtenáři jasné. Shrnu jej do pár vět: Akce českobudějovická vědecká škola – dobrá co se týče organizace i programu, ale uchopení škol a studentů bledě – blikající světélko Ďasa mořského, který schramstne naivního dárce informací, času, trpělivosti a důvěry i s pískem mořského dna.

Miroslava Horáková, žákyně třídy 4. C