Ve středu, dne 23. ledna 2013, organizovala naše škola okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce v kategorii 3A, tedy pro čtyřletá gymnázia. Všichni účastníci se pečlivě připravili a úroveň nejlepších byla podle stupnice Společného evropského referenčního rámce B1. V silné konkurenci obsadil náš žák Jakub Jarolím 3. místo společně s žákyní frenštátského gymnázia. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Dne 25.1.2013 se v domě dětí a mládeže Fokus v Novém Jičíně konalo okresní kolo soutěže, ve kterém jsme měli svá želízka v ohni.
V kategorii II.B, tedy víceletá gymnázia, soutěžili za naši školu Miroslav Goláň z 2.G a Radek Dostál z 1.G. V poslechovém testu získali oba plný počet bodů. V ústní konverzační části bylo pro všechny účastníky kategorie vylosováno téma „Kleidung und Mode“, což je pro chlapce téma jistě méně zajímavé než pro dívky. Nicméně oba bojovali statečně. V konečném výsledku vybojoval prvenství v kategorii Mirek Goláň, který tímto postupuje do krajského kola, plánovaného na poslední lednový týden v Ostravě.
Oběma studentům srdečně blahopřejeme, oba velmi dobře reprezentovali naši školu. Děkujeme za jejich pečlivou přípravu a práci navíc, Mirkovi samozřejmě držíme palce v dalším klání a s Radkem jako s jeho nadějným následovníkem počítáme do soutěží příštích.
Za komisi německého jazyka Božena Pokludová a Yveta Pavelková

Doplnění z 31. 1. 2013: Mirek Goláň se stal vítezem krajského kola a bude naši školu reprezentovat v republikovém finále.