Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhly na naší škole dva literární semináře v rámci projektu Svět vědy – záhadný i zábavný, který pro naše studenty uspořádala Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Účast na projektu pro studenty představuje možnost prvního kontaktu s akademickým prostředím a rovněž poskytuje příležitost naučit se zpracovávat konkrétní odborné téma z oblasti humanitních věd pod vedením vysokoškolských pedagogů.

První seminář byl zaměřený na vztah literatury a filmu, druhý seminář se tematicky věnoval současné české literatuře. A čím semináře obohatily naše studenty?
“Seminář o postmoderní literatuře, tím myslím Labyrint české literatury, byl fakt super. Pan profesor to výborně podal, navíc měl ještě spoustu informací získaných od členů rodiny, konkrétně jednoho syna, daného autora. Celé to působilo velmi propracovaně, výklad byl velice přesný a přehledný.”
“Dnešní seminář byl velmi povedený. Byla jsem na semináři „Literatura nejen na stříbrném plátně“ a musím říct, že jsem byla velmi spokojená. Za celé 4 hodiny jsem se nenudila a dozvěděla se nové informace. Líbilo se mi zpracování i jednotlivé metody a formy výuky – prezentace, zapojení studentů, filmové ukázky i samostatná práce. Jsem ráda, že jsem se semináře zúčastnila, bylo to podnětné dopoledne :).“
“Musím uznat, že jsem se semináře bála, ale bylo velmi příjemné spolupracovat se spolužáky a s panem profesorem Hrtánkem z Katedry české literatury a literární vědy. Přednáška obsahovala výklad o spisovateli Janu Křesadlovi (Václava Pinkavy), o jeho dílech, a poté následovala práce s textem, rozbor díla. Jsem ještě teď stále nadšená a už sháním knihu Mrchopěvci, která mě velmi zaujala!”

Markéta Hubová, vyučující českého jazyka