Děkujeme všem studentům a zaměstnancům naši školy, kteří se zúčastnili celostátní charitativní sbírky na zdravotní pomoc postižené Lucince. Zvláštní poděkování patří studentkám Ivě Adamusové z 3.P, Kláře Rylkové a Kláře Hrdličkové z 2.A a také paní Ireně Kapounové za její organizační podporu.
Naše škola se touto aktivitou dostala do povědomí široké veřejnosti a dala najevo, že jí osudy postižených spoluobčanů nejsou lhostejné.
Zbyněk Kubičík, ředitel školy