Na konci loňského roku se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě konal seminář projektu NEFLT, kterého se zúčastnila skupina studentů převážně třetího a čtvrtého ročníku.
Část semináře vedla paní docentka Pavla Zajícová. Účastníci obdrželi její malé skriptum k metodám kreativního psaní v němčině včetně ukázek tvorby studentů Ostravské univerzity. Vysvětlila na ukázkách princip vytváření jednoduchých básní na témata všedního dne a studenti zkusili psát vlastní jednoduché verše. Bylo to zajímavé a zábavné, ale časově velmi náročné. Je škoda, že jsme neměli více času.
Vzhledem k tomu, že se tohoto semináře účastnili převážně začátečníci, musela paní docentka vést komunikaci v češtině, ale ukázky básní a také vlastní pokusy byly již psány německy.
Soubor básní byl právě v minulém týdnu dokončen, a tak si můžete procvičit němčinu při četbě básní některého z našich žáků.
Yveta Pavelková, vyučující německého jazyka

Soubor poezie všedního dne ve formátu pdf