Dne 18. března 2013 se pět žáků ze třídy 2.G v doprovodu pana učitele Tesarčíka vypravilo na soutěž do ostravské Z00. Téma tohoto klání bylo „Savci Autrálie“. Výsledky v současnosti ještě nejsou známy, ale všichni doufají, že pan učitel Tesarčík nebude muset transformovat svou zásadu „Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“ na tradiční „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Po celkem náročném testu chtěli soutěžící s panem učitelem důkladně prozkoumat Zoo, počasí jim však nepřálo, a tak přezimovali v teplých a zapáchajících budovách. Okolo poledne pak pohodlně vyrazili autobusem až do Nového Jičína.
Studenti 2.G (Eliška Drgová, Milan Ridzák, Petr Kunčík, Petra Vašíčková, Anna Staňková)