V době 18.-25.3.2013 se Yveta Pavelková, vyučující německého a českého jazyka, zúčastnila akce pod hlavičkou agentury Grundtvig a pořádané Akademií Klausenhof v německém Hamminkeln-Dingden, ve spolkové zemi Nordrhein – Westfalen.
Celkem 20 účastníků z osmi zemí bývalého východoevropského bloku (ČR, Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko) se sešlo, aby společným komunikačním jazykem – němčinou – trénovali práci s pamětí pod vedením odborného lektora. Na pozadí evropských politických témat si osvojovali techniky lepšího uchovávání si informací, pojmů, obličejů apod. ve své paměti.
Každý z frekventantů také představil krátce svou zemi, své povolání, oblast svého působení a svých zájmů. Rozvinula se zajímavá multikulturní výměna názorů zejména v oblasti školství a vzdělávání.
Součástí workshopu bylo také několik exkurzí: do zemského parlamentu v Düsseldorfu, do hutnického a ocelárenského muzea v Duisburgu a návštěva největšího nákupního centra v Německu jako symbolu současného materiálního způsobu života.
Nezanedbatelnou výhodou tohoto semináře byl fakt, že všechny náklady s akcí spojené byly plně hrazeny pořádající institucí, účastníci tak neměli žádné výdaje.
Instituce Akademie Klausenhof je vysoce na úrovni, poskytuje kromě ubytování a celodenního stravování i celou řadu kurzů a vzdělávacích akcí. Všem, kteří mají zájem dále se vzdělávat a jsou schopni se dorozumět německy, mohu tuto instituci s čistým svědomím doporučit.
Yveta Pavelková, účastnice workshopu