Ve dnech 25. 4. a 26. 4. se pro druhý ročník pedagogického lycea uskutečnil přírodovědný kurz ve Vsetíně. Kurz probíhal v terénu, kde žáci měřili různé vlastnosti řeky Bečvy v několika lokalitách. Především se jednalo o stanovení pH, rozpuštěných iontů a kyslíku ve vodě, nechybělo stanovení parametrů měřeného okolí pomocí čidla počasí. Podstatou nebylo jen samotné měření, ale srovnání výsledků a posouzení validity čidel. Díky krásnému slunnému počasí bylo měření příjemné a podařilo se získat data i z dalších lokalit. Večerní program se věnoval prezentaci metodiky vyučovacího procesu. Každý žák měl připraveno originální téma, které rozdělil na formy a metody výuky, ale také do jednotlivých fází výuky, především se zkoušel jejich pohled na motivační část. Během druhého dne kurzu žáci zpracovali data, vyhodnotili společné výsledky a rozdíly, také připojili fotogalerii. Při putování kolem řeky se žáci snažili popisovat místní ekosystém, zachytit fotografie fauny a flóry, plnili sadu biologických otázek. Celá akce proběhla v klidném a příjemném duchu, můžeme se tedy těšit na další rok s přírodovědným bádáním.
Patrik Kočí, vedoucí kurzu