Dne 21. 3. 2013 se konalo krajské kolo Matematické olympiády (kategorie Z9), kterého se zúčastnili žáci 2.G Vojtěch Kopecký, Petr Kunčík a Radomír Macíček. I přes velkou konkurenci naši žáci obstáli a Vojtěch Kopecký na vynikajícím 8. místě spolu s Radomírem Macíčkem se stali úspěšnými řešiteli.
Kateřina Riedlová, vyučující matematiky