Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

Seznam přijatých uchazečů
Celkové výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia

Seznam přijatých uchazečů
Celkové výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Zápisové lístky ke studiu je možné odevzdat do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na sekretariátu školy v pracovní dny od 07:00 do 14:00.

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout osobně ve čtvrtek 25. 04. 2013 v době od 07:00 do 16:00. Pro případné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí můžete využít tento formulář.

V Novém Jičíně dne 24. dubna 2013
Zbyněk Kubičík, ředitel školy