V pátek 10. 5. se konala exkurze do Anatomického muzea v Brně. Účastnilo se jí dvanáct studentů třetích ročníků se zájmem o studium medicínských oborů. Dvě a čtvrt hodiny mezi šesti sty preparáty za doprovodu zkušeného medika doplnily školní učivo o hodně anatomických zajímavostí a zvláštností. Časté byly diskuze na různá témata (porod, operace čelistí, zlomení vazu) a nakonec se studenti dozvěděli, jak studium medicíny vypadá a co je čeká, pokud se na školy dostanou.
Tomáš Tesarčík, vyučující biologie