Měsíc po návštěvě Francouzů v Novém Jičíně se skupina 24 žáků za doprovodu Imidera El Houcine a Patrika Kočího vydala do partnerského města Epinalu. Akce započala v sobotu 11.5.2013 v 5 hodin ráno v chladném, deštivém počasí, které všechny provázelo téměř celých 5 dní. První dvouhodinovou zastávkou byla návštěva rakouské perly – Vídně. Prohlídky měst byly zcela v režii žáků. Někteří měli připraveny tištěné mapy, jiní užívali GPS navigaci nebo Google mapy online. Nechyběli ani nadšenci pro sběr kešek. Po výjezdu z Vídně se strhl mohutný liják, a tak skupina minula plánovanou návštěvu St. Pöltenu, aby se vydala vstříc městu Linz. Po příjezdu do Linze se počasí umoudřilo a v mírném deštíku se mohli žáci vydat do historického centra rakouského města. Sobota byla zakončena pobytem v Salzburgu – včetně večerní prohlídky.

Nedělní brzké ráno patřilo rychlému naložení zavazadel a cestě směrem do Lichtenštejnska. Hlavní město Vadúz vítalo sice jemným poprcháváním, ale klidným prostředím a významnou dominantou knížecího sídla. Po maličkém Vadúzu čekalo na účastníky akce nádherné, bohaté a rozlehlé město Zürich, ve kterém se konečně usmálo i sluníčko. Žáci během exkurzí pořizovali dokumentaci, obohatili se o inspiraci, zážitky a nové informace. Noc žáci trávili v Badenu. První exkurzí v pondělí byla návštěva hlavního město Švýcarska Bern.

Poté už všichni mířili směrem na Epinal se zastávkou v Basileji. Francouzští korespondanti přivítali své nové kamarády na půdě technického lycea, představili je rodičům, kteří se o české žáky starali celých pět dní. Během pobytu proběhly prezentace českých zvyků, typických jídel, slavných sportovců, měst a vesnic v hodinách anglického jazyka. Program byl složen z exkurzí do muzeí, návštěvy lanového centra, bowlingového klání, návštěvy okolní měst ve Vosges (Gerardme). Celý čtvrteční den žáci trávili v městě Metz – významném centru Lotrinska. Završením návštěvy Francie byla devítihodinová exkurze v Paříži, na kterou žáci určitě nezapomenou, vidět množství světově známých míst a památek je zcela jiný zážitek, než se o nich jen učit, nebo je vidět na fotkách.

Po rozloučení s francouzskými žáky pokračovali všichni směrem do Německa. Nádherné slunečné počasí ve Štrasburku bylo příjemnou změnou proti deštivému Epinalu. Během dvouhodinové exkurze v hlavním městě Alsaska se žáci nabili energií na další putování po Evropě. Během soboty byla ještě naplánována prohlídka Stuttgartu a večerní návštěva Augsburgu, kde také žáci trávili noc v hostelu. Poslední devátý den putování začal exkurzí v Mnichově, poté následovala dlouhá cesta do Nového Jičína. Domů účastníci sice dorazili vyčerpaní, unavení, ale plní zážitků, zkušeností a příběhů. Celkové náklady na cestovné, parkovné, ubytování po Evropě, mýtné, tunely, stravné a ubytování řidiče se vešly do částky 5600,- Kč na osobu.

Celá akce byla finančně a technicky podpořena Sdružením rodičů a přátel školy, Francouzským velvyslanectvím a Městem Nový Jičín. Díky exkurze bude zpracováno 20 dokumentů o městech střední a západní Evropy. Tato oficiální zpráva bude také doplněna pohledem žáků na realizaci pobytu a putování po Evropě. K dispozici budou videa z pobytu a bude vytvořena webová stránka o partnerství Nový Jičín – Epinal.