Ve dnech 13. -16. 5. 2013 se čtyři naši studenti v doprovodu vyučující zúčastnili mezinárodní konference mládeže v Bruselu. Konference se konala v různých budovách Evropské unie (Commision européenne, Comité des régions) a sešlo se na ní okolo 100 lidí. Byly to skupinky studentů z různých francouzských měst, Němci, Chorvaté a za naši zemi naši studenti a studenti z Opavského gymnázia. Program byl zahájen zpěvem evropské hymny a poté k nám promluvil jeden z předsedů Odboru regionů (Comité des régions) pracující na daném místě. Následně každá škola prezentovala svůj projekt. Tématem byly problémy výživy a ekologie v zemích třetího světa. Naši studenti si vybrali Bangladéš a snažili se v rámci imaginárně vytvořené organizace MMB navrhovat řešení problémů podvýživy, nedostatku pitné vody a hygieny v této zemi. K tomuto účelu využívali připravenou prezentaci, video, webové stránky a pohlednice s příběhy trpících dětí, plakát a další materiály. Z vybraných studentů byla vytvořena komise (Comité des régions), která měla imitovat činnost reálné Comité des régions. Tato komise hodnotila jednotlivé projekty. Druhý den pak byli studenti rozděleni do tří skupin, v rámci nichž se měli dohodnout na 2 až 3 rezolucích a ty potom prezentovat před studentskou Comité des régions. Následně tato komise odhlasovala 2 výsledné rezoluce, které byly zveřejněny další den a po zhodnocení celého zasedání všemi účastníky byla konference předsedkyní Comité des régions ukončena. Každý večer byl také v ubytovacím zařízení připraven seznamovací zábavný program pro studenty a učitele i s ochutnávkou typických pokrmů každé země. První den jsme si také s průvodcem prohlédli město Brusel a navštívili jsme Atomium a samozřejmě jsme nezapomněli ochutnat typické belgické produkty (pralinky, hranolky). Celý pobyt byl pro studenty velmi užitečný a zajímavý, jelikož mohli poznat fungování některých institucí Evropské unie, vidět tato místa na vlastní oči a zkusit si prožít „takový normální den“ v zasedacích síních institucí Evropské unie.
Vyučující francouzštiny Dagmar Wanková