Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity uspořádala pro studenty středních škol dne 19. června 2013 Přírodovědné okénko. Na soutěžním dopoledni se podílely společně katedry matematiky, fyziky, chemie a informatiky. V informatické části bylo studentům předvedeno videokonferenční centrum spolu s ukázkou videokonference, v oblasti fyziky a chemie byl čas vyplněn soutěžními testy s následným ověřením správných výsledků, a v matematice se řešily logické úlohy. Za naši školu se akce zúčastnili čtyři studenti: Sára Fejtová 2. G, Lenka Šturmová 2. G, Ludmila Jurečková 2. G a Daniel Orlík 2. A

V následujícím testu z fyziky si můžete ověřit své znalosti i vy:
1. Odhadněte, jak velkou sílu je přibližně potřeba vynaložit na přetržení lidského vlasu.
a) 0,01 N b) 0,1 N c) 1 N d) 10 N e) 100 N
2. Odhadněte pořadí, ve kterém budou dopadat tělesa puštěná ze stejné výšky:
magnet v měděné trubici, pírko ve vzduchu, kulička ve vzduchu, pírko ve vakuu a kulička ve vakuu.
3. Odhadněte kolik listů kancelářského papíru (80 gm-2) formátu A4 bude mít tíhu 1 N?
a) 10 ks b) 20 ks c) 35 ks d) 50 ks e) 100 ks
4. Odhadněte, jak velká vztlaková síla působí ve vzduchu na Zemi na člověka o hmotnosti 80 kg a výšce 180 cm.
a) žádná b) 0,01 N c) 0,1 N d) 1 N e) 10 N
5. Můžeme na Mount Everestu (8848 m) uvařit vajíčko? Rozhodněte na základě teploty varu vody a hodnotě tlaku v této nadmořské výšce.
a) Ano, tv = 65 °C, p = 76 kPa b) Ne, tv = 85 °C, p = 120 kPa c) Ano, tv = 100 °C, p = 100 kPa d) Ne, tv = 65 °C, p = 26 kPa e) Ne, tv = 80 °C, p = 26 kPa
Správné dopovědi uvidíte, když třikrát kliknete do následujícího řádku:
1c, 2 kulička a pírko ve vakuu, kulička ve vzduchu, pírko ve vzduchu, magnet v měděné trubici, 3b, 4d, 5d
Hana Trutmanová, vyučující informatiky