V měsíci říjnu proběhla formou on-line testu nominační kola Logické olympiády. Celkem se do soutěže v kategorii B (1.G, 2.G) zapojilo 15 514 řešitelů a v kategorii C (SŠ) 8 334 řešitelů. Nejlepšími řešiteli z naší školy byli:

  • kategorie B – Linda Supalová 2.G, Lujza Perstická 2.G, Štěpán Tuský 2.G,
  • kategorie C – Pavel Kotala 6.G, Pavel Špíšek 3.A, Samuel Dušek 6.G.

L. Supalové a P. Kotalovi, kteří postoupili do krajského kola, přejeme při řešení logických úloh pohotové a správné rozhodování.

komise matematiky