Ve čtvrtek 10. října jsme se v hodině dějepisného semináře vydali na výstavu do novojičínského muzea v Žerotínském zámku. Jednalo se o výstavu listin a privilegií, které buď byly vydány pro Nový Jičín, anebo se ho alespoň týkaly, shromážděných u příležitosti výročí 700 let od založení města. Hned u vchodu do výstavní síně jsme narazili na nejstarší listinu z roku 1293, v níž se objevuje první písemná zmínka o “Novém Městě”, které historikové ztotožňují právě s Novým Jičínem.


Předmětem výstavy byla ale především privilegia, která město v průběhu své historie dostávalo od svých majitelů. Téměř v poslední části expozice jsme si mohli prohlédnout i kroniky a matriky města. Celou výstavu doplňovaly obrazy na stěnách, které znázorňovaly tvář města před mnoha staletími. Tyto obrazy jsme také mohli srovnat s fotografiemi pořízenými v nynější době. Odpolední program byl velmi zajímavý a určitě k tomu dopomohl i výklad pana učitele Sedoníka, který nám k mnoha listinám vysvětlil všechny okolnosti jejich vzniku a nezapomněl nás upozornit na některé zajímavosti. K tomu také občas připojoval své poznámky – například jsme se dozvěděli, jaké jsou druhy pečetí a jak se zhotovovaly nebo z jakých kůží se vázaly knihy.
Myslím, že celá návštěva muzea byla zajímavým zpestřením výuky a mohla nám pomoci proniknout do historie našeho města o trochu víc. Přece je jen dobré vědět alespoň něco o historii místa, kde žiji.
Ondřej Glogar, 3.A