V rámci LiStOVáNí (cyklus scénického čtení) proběhlo v pátek 18. 10. 2013 v Beskydském divadle představení Ekonomie dobra a zla, které zhlédli studenti společenskovědního semináře ze 4.A, 4.B a 6.G. Projekt LiStOVáNí si vzal za cíl představovat zajímavé knihy a tentokrát šlo o knihu ekonoma Tomáše Sedláčka, jenž byl ekonomickým poradcem Václava Havla a v současnosti je makroekonomickým stratégem a přednášejícím na Karlově univerzitě.
V představení účinkovali Alan Novotný a Lukáš Hejlík, kteří se snažili názorně zachytit dějiny ekonomických myšlenek a divákům představili např. Epos o Gilgamešovi, Starý a Nový zákon, pojem neviditelné ruky trhu či Bajku o včelách od Bernarda de Mandevilla. Nešlo však o pouhou přednášku, ale o humornou frašku, která byla doplněna zajímavými zvukovými efekty, zpěvem a v závěru dokonce tancem.
Představení jasně ukázalo, že dobro a zlo se prolínají celými ekonomickými dějinami a neřesti jsou nutné k ekonomickému růstu. V závěru byla analyzována současná ekonomická situace, konzumní společnost, rostoucí podíl služeb na HDP u vyspělých zemí, abstraktní práce a fenomén internetu. Tyto jevy byly ilustrovány obměnami lidových moudrostí, např.: Co na srdci, to na Facebooku. Všude dobře, na wifi nejlépe.
Představení bylo zajímavým přiblížením ekonomie, o čemž svědčí fakt, že od své premiéry v roce 2010 má za sebou více než 100 repríz.
Jana Pánková, předsedkyně předmětové komise základů společenských věd