Ostravská univerzita, filozofická fakulta, katedra germanistiky opět pozvala pedagogy a studenty naší školy k podzimní části projektu NEFLT, projektu na podporu výuky cizích jazyků, konkrétně němčiny.
6 studentů se zájmem o německý jazyk se v doprovodu učitelky němčiny Yvety Pavelkové zúčastnilo ve čtvrtek, dne 7. 11., programu na téma:
Jak využívat počítač a software při učení se cizímu jazyku a při zefektivnění práce na překladech, zvláště odborných textů
Matinée s regionálními spisovatelkami. Tentokrát s Janou Schlossarkovou
Obě části programu byly pro studenty zajímavé a dle jejich názoru i užitečné. Všichni projevili zájem zúčastnit se i posledního, prosincového workshopu NEFLT.
Yveta Pavelková, vyučující německého jazyka