V průběhu měsíce října proběhlo hlasování o návrhu nového loga školy. Svůj názor vyjádřilo 224 hlasujících, mezi kterými byli zastoupeni kromě stávajících žáků a učitelů i žáci, kteří již studium na naší škole ukončili. Souboj jednotlivých návrhů byl velmi vyrovnaný, po vymazání duplicit byl mezi prvním a posledním návrhem rozdíl pouhých dvaceti hlasů. S mírným náskokem zvítězil návrh číslo dvě, jehož autorem je Robin Mutina ze 4.B. Vítězi tímto blahopřejeme, odměna mu bude předána při nejbližší vhodné příležitosti. Děkujeme všem hlasujícím za zaslané odpovědi a upozorňujeme, že vítězný návrh se nemusí stát oficiálním logem školy.
vedení školy