Dne 8. 11. 2013 se studenti třetího ročníku zúčastnili exkurze do Biotechnologického ústavu Akademie věd v Praze. Akce byla součástí celorepublikového Týdne vědy. Program byl sestaven z přednášek, projekcí a ukázek práce v laboratořích. Témata se týkala strukturní biologie, vlivu diabetu na neplodnost, příčin a léčby neplodnosti a měření genové exprese.
Našim studentům se dostalo takřka mimořádné pozornosti ze strany pracovníků AV, když zjistili, z jaké dálky jsme to k nim přijeli. I když věcnost a profesionalita samozřejmě dominovaly, byla atmosféra a komunikace se špičkovými odborníky velmi příjemná a otevřená. Studenti si odnesli mimořádné dojmy a poznatky, nadto i nějaké upomínkové dárky a propagační materiály.
Celá akce byla podařená i díky vysoké míře ukázněnosti a zaujatosti našich studentů, což zaslouží pozitivní ohodnocení samo o sobě.
Milan Ševečka, vyučující biologie