V úterý 19. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Letos na téma MĚSTO. Soutěžící museli prokázat své znalosti v oblasti zakládání a správy měst ve středověku, městských privilegií, řemesel, služeb a jiných radostí spojených s chodem města.
Soutěže se účastnilo 57 studentů 1. G a 2. G. V této konkurenci nejvíce bodů získaly a do okresního kola postupují Martina Kulišťáková z 1. G a Linda Supalová z 2. G.
Blahopřejeme a v lednu budeme děvčatům držet palce!
za předmětovou komisi dějepisu Liběna Šilarová