V rámci spolupráce s Goethe Institutem Praha a pod záštitou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo se v pondělí 25. listopadu 2013 uskutečnil workshop s kapelou FOTOS z Hamburku. Dvacet tři vybraných zájemců z řad našich žáků spojilo své hudební zkušenosti se znalostmi německého jazyka. Setkání s německými mladými hudebníky pop-rockové skupiny proběhlo v příjemné atmosféře v aule novojičínského gymnázia. Nejenže si studenti vyzkoušeli své znalosti z oblasti moderní hudby, ale také si společně zazpívali a v týmové spolupráci rovněž vytvořili vlastní texty, které následně zhudebnili. Dvě nejzdařilejší skladby byly nahrány (malá ochutnávka) a budou zveřejněny na facebookovém profilu Goethe Institutu Praha. Zde je možné si uvedené nahrávky poslechnout a publikum může pro píseň, která se jim bude nejvíce líbit, v rámci celorepublikové soutěže hlasovat. Německá kapela FOTOS totiž postupně navštíví různé školy po celé České republice.
Jménem předmětové komise německého jazyka bych chtěl všem studentům poděkovat za svědomitou účast a příkladnou reprezentaci školy.
El Houcine Imider, vyučující německého jazyka