Středisko volného času Fokus zveřejnilo celkové výsledky soutěže Přírodovědný klokan v rámci okresu Nový Jičín. Náš žák Filip Bobek (2.G) se s 96 body stal nejlepším řešitelem okresu ze 756 řešitelů. Také gratulujeme Janě Kopecké, opět z 2.G, která obsadila celkové 3. místo.
V kategorii Junior naše škola obsadila všechna tři vítězná místa. Celkovým okresním vítězem se stejným počtem bodů jsou Dominika Bezděková (2.B), Vojtěch Kopecký (3.G), Jiří Stach a Lukáš Zmatek (oba 4.G). Gratulujeme a přejeme další úspěchy v oblasti přírodních a technických věd.