Po dobu dvou týdnů (4. – 15. listopadu 2013) měli studenti naší školy možnost navštívit putovní výstavu o Pavlu Tigridovi. Tato výstava vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol a jejími autory jsou gymnaziální učitelé ostravského Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a jejich studenti.
Výstavu postupně navštívily všechny třídy naší školy v hodinách českého jazyka, dějepisu nebo základů společenských věd. Studenti měli možnost se prostřednictvím dvanácti panelů seznámit s osobností a dílem tohoto významného novináře, organizátora exilové kultury, ministra kultury ČR, vydavatele časopisu Svědectví a ředitele rádia Svobodná Evropa.


Autoři výstavy se snažili představit osobnost Pavla Tigrida opravdu komplexně, a proto věnovali pozornost jeho dětství, studiím, emigraci do Londýna v období 2. sv. v., poválečnému působení na Ministerstvu zahraničních věcí a druhé emigraci do Mnichova po únorovém komunistickém převratu 1948. Důležitou součástí výstavy byly také informace o štvavé kampani komunistického režimu proti Pavlu Tigridovi. V závěru pak bylo shrnuto Tigridovo působení v české politice po sametové revoluci.
Informace byly velmi vhodně doplněny bohatou fotogalerií z života Pavla Tigrida, ukázkami z časopisů, články z novin a mapami. Kladem výstavy bylo také to, že Pavel Tigrid nebyl představen pouze jako politik, spisovatel a bojovník proti totalitě, ale prostřednictvím vzpomínek jeho blízkých také jako manžel, otec, kamarád a vtipný společník.
Výstava si vzala za cíl představit nedoceněného muže, který většinu života prožil za hranicemi, ale nikdy nepřestal pracovat pro svou vlast. Myslím, že tento cíl byl jistě splněn a studenti si z výstavy odnesli víc než jen vysvětlení Tigridova pseudonymu.
Jana Pánková, vyučující ČJ a ZSV