Stává se již tradicí, že studenti 1. a 4. ročníků vymění na pár hodin klasické učebny naší školy za útulné prostory Městské knihovny v Novém Jičíně. I letos (v říjnu a listopadu) se 1. ročníky dozvěděly mnoho zajímavých informací o životě a díle W. Shakespeara, dostaly rovněž možnost navštívit obě oddělení Městské knihovny.
Studenti 4. ročníků zhlédli poutavou prezentaci paní Radmily Grófové, jejímž hlavním tématem byl E. Hemingway. Jako vždy byly obě prezentace studenty hodnoceny velice pozitivně.
M. Kelnarová, vyučující anglického jazyka