V pátek 15. listopadu se konalo na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína setkání všech sedláků a jejich hospodyň, jejichž působištěm je naše gymnázium. Cílem bylo  pasování budoucích maturantů. Celé setkání začalo tancem místních děvčic a ten byl vystřídán několika tradičními soutěžemi souvisejícími s povinnostmi správného hospodáře či hospodyně.
Po skončení všech soutěží a vyhlášení výsledků nadešel onen celý večer očekávaný akt, při němž byli do stavu maturantského pasováni vybraní členové zemědělské společnosti. Všichni zúčastnění se svých nových povinností ujali s radostí. Ve slavnostní chvilce všichni  přijali stužky, které je od toho dne navždy budou odlišovat od ostatních.
Po pasování pokračovala hojná zábava mezi všemi přítomnými až do brzkých ranních hodin, kdy se všichni rozešli s dobrou náladou – a také obohacení o mnoho nových zážitků (ale i povinností).
Jaroslav Juha, 4. B