Katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity letos naposled pozvala pedagogy a studenty naší školy k závěrečné části projektu NELFT, projektu na podporu výuky cizích jazyků, konkrétně němčiny. Sedm studentů se zájmem o německý jazyk se v doprovodu učitelky němčiny Yvety Pavelkové zúčastnilo ve středu, dne 4. 12., programu na téma:
Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder – Quiz
Matinée s regionálními spisovatelkami. Tentokrát s Evou Tvrdou


V minulé části projektu se studenti setkali s autorkou Janou Schlossarkovou, která píše „prajzkým“ nářečím. Paní Eva Tvrdá píše (snad proto, že je bývalou středoškolskou učitelkou češtiny) spisovnou češtinou, přestože její příběhy se tematicky týkají téhož kraje, jako v dílech paní Schlossarkové – oblasti Hlučínska a opavského Slezska. Ve své tvorbě popisuje nelehký osud tamějších obyvatel, během staletí patřících jednou k české, podruhé zas německé národnosti, a to hlavně žen, jež zůstaly osamoceny ve svém životě poté, co jejich muži museli odejít do války a v drtivé většině se nevrátili.
Quiz pod vedením německého lektora byl ve znamení aktivní účasti studentů. Rozděleni do skupin odpovídali na dotazy týkající se reálií německy mluvících zemí z oblasti kultury, politiky, zeměpisu a hudby. V soutěživé atmosféře reagovali německy a porovnávali své znalosti s ostatními studenty z jiných škol. Ač ne jako vítězové, odcházeli přesto spokojeni a plni nových zážitků.
Spolupráce s Ostravskou univerzitou bude mít další pokračování i po skončení projektu NEFLT.

Yveta Pavelková, vyučující německého jazyka