Ve středu 11. prosince uspořádal Národní institut pro další vzdělávání a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky setkání 20 učitelů naší republiky. Tito učitelé prezentující inovativní pohledy a nové směry ve výuce prošli výběrem v několika soutěžních kolech jediné celonárodní soutěže učitelů DOMINO. V budově ministerstva za účasti hostů, odborné komise a zástupců ministerstva byly prezentovány práce učitelů, jejich názory a pohledy na způsoby vzdělávání. Naši školu zastupoval učitel chemie a fyziky Patrik Kočí, který prezentoval nejen své práce, ale hovořil i o propojení učitelů přírodních věd při realizaci projektových činností, vytváření DUMů většinou pedagogů školy.


Témata byla velmi různorodá, od výuky slabik u malých prvňáčků základní školy, přes metodiku psaní leváků, moderní pohledy na studium cizích jazyků, až po zábavné a poučné hry do výuky 2. stupně základních škol (AZ kvíz, Milionář, rébusy). Přestože bylo větší zastoupení základních škol, tak i témata středních škol měla svůj význam – karosérie, experimenty podporované ICT technologií, flash a fyzikální jevy s užitím na tabletech, ICT ve výuce geometrie aj.
Více informací najdete na stránkách soutěže http://domino.nidv.cz/2013/stranka/o-soutezi