V úterý 26. 11. 2013 si studentky pedagogického lycea, tělovýchovné specializace, připravily projektový den pro dvě třídy základní školy Komenského na téma podzim. Program byl promyšlený, poučný a zároveň zábavný. Děti si ze školy navíc odnesly i něco malého na památku. Studentkám naší školy patří dík za skvělou reprezentaci školy. Těšíme se na pokračování projektu, které proběhne v měsíci březnu na téma jaro.