V rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je hrazen z prostředků EU, ESF a MŠMT ČR, byl vytvořen školní YouTube videokanál, který obsahuje odborná videa spojená s výukou. Především se jedná a podpůrné materiály matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu. V materiálech se učitelé snaží názorným komentářem a řešením úloh v reálném čase pomoci svým žákům lépe pochopit učivo a nabízejí tak možnost samostudia. V současnosti je vytvořeno přes 150 videí rozdělených do 8 tematických celků s průměrným sledováním přes 3 minuty. Statisticky tedy každé video bylo sledováno každým třetím relevantním žákem, ovšem jsou videa, která mají přes 400 zhlédnutí, a videa, která mají necelých 10 návštěv (podle toho, komu jsou určena, z jakého důvodu byla vytvořena). Tento nápad, vytvoření školního YouTube kanálu a aplikace ve fyzice, také získal nejlepší republikové ocenění středních škol v soutěži Ministerstva školství a NIDV. Videa jsou dostupná přes tento odkaz www.youtube.com/gymnaziumNJ.