všeDne 30. 1. 2014 byly slavnostně odhaleny pamětní nástěnky tříd   4. A, 4. B, 6. G a 4. P. Níže si můžete přečíst názory zástupců všech maturitních ročníků.

Dnes se na novojičínském gymnáziu konalo slavnostní odhalení nástěnek čtvrtých ročníků. Po chvíli plné očekávání a zvědavosti jsme se dočkali pana ředitele, který celou akci zahájil svým projevem. Následovalo odhalení (nebo spíše vyvěšení) nástěnek. A bylo to. Započali jsme novou tradici. Nyní se každý student či studentka, kantor i kantorka naší školy může při procházení chodbou podívat, pousmát se a zavzpomínat na žáky, kteří studovali na zdejší škole. Někteří studenti se do povědomí učitelů stihnou zapsat díky úspěšné reprezentaci školy, vítězství v biologické olympiádě nebo tím, že donesou do hodiny „pár švestiček ze zahrádky“. Ne všichni ale mají k dispozici takovou „zahrádku“. A tak mají také učitelé možnost si všechny studenty a fajn lidi připomenout :-).


Jak u této příležitosti řekl pan ředitel: „Necháváte za sebou stopu historie.” Také to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tuto nástěnku vytvořit. Kdykoliv se totiž po letech budeme do školy vracet, zavítáme před naši nástěnku, začneme vzpomínat na studentská léta a chvíle strávené se spolužáky a třeba i zatlačíme nějakou tu slzičku. Když pak popojdeme kousek dál, abychom se rozptýlili, uvidíme třeba fotografii někoho známého, příbuzného nebo úplně cizího člověka, který dělá vtipný obličej, a rázem nás zahřeje u srdce, ve vzduchu se budou bít emoce a do celého těla se rozlije pocit spokojenosti a radosti.
Možná, že za chvíli už jedna chodba k tomuto účelu stačit nebude a možná bude nutná přístavba. Ale to se dozvíme až za pár let. Chtěli bychom tímto poděkovat za skvělý nápad a všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci tohoto projektu.
Hana Davidová, 4. A

Žáci 4. B se ve čtvrtek dopoledne zúčastnili slavnostního odhalení pamětních obrazů tříd posledních ročníků, které obsahují fotografie a jména všech žáků. V obrazech jsou umístěny i společné fotografie z let strávených na gymnáziu. Tyto obrazy by měly navždy připomínat stopu, kterou po sobě zanechali v historii školy a která je bude připomínat i dalším generacím žáků. Celému slavnostnímu aktu byli přítomni všichni žáci posledních ročníků, jejich třídní učitelky a ředitel školy, který pronesl i krátký projev, poté žáci převzali z rukou svých třídních učitelek svá poslední pololetní vysvědčení a byli propuštěni k posledním pololetním prázdninám.
Jaroslav Juha, 4. B

Když jsme před pěti a půl lety přišli na tuto školu, nikdo z nás nevěděl, co může čekat. Měli jsme sice nějakou představu (díky starším sourozencům a kamarádům), ale bylo nám to k ničemu, protože se během našeho zdejšího působení mnohé změnilo. Okna, WiFi, cvičebnice, videa, Evropská unie jako taková, DUMy… Tyto a další záležitosti nás značně ovlivnily, zejména pak právě Digitální Učební Materiály. Koukali jsme, četli jsme, komentovali jsme a usínali jsme nad jejich dnes už zažitým layoutem. A i proto jsme se rozhodli jej použít pro pamětní nástěnku naší třídy. Nahoře nadpis, uprostřed text a fotky, vpravo otázky, dole slovníček. To spolu s nimi jsme proplouvali všemi ročníky a s nimi to i ukončíme…
Kryštof Novák, 6. G

Dle mého názoru je památeční tabule dobrý nápad. Všichni jsme projevili naši kreativitu a originálnost. Můžeme tak všem ostatním ročníkům z gymnázia a pedagogického lycea ukázat náš třídní kolektiv. Každá třída mohla na památeční tabuli projevit společné zážitky, ale i vzpomínky, které je potkaly během čtyř let strávených na této škole. Myslím si, že se budeme rádi jednou vracet do této školy s pocitem, že tam po nás něco zůstalo, a přáním připomenout si, jaké to vše v té době bylo. Je to dobře odstartovaná tradice, na kterou budou všechny ročníky dobře vzpomínat.
Barbora Hamáčková, 4. P