Ve středu 26. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže pro třídy nižšího gymnázia. Porota si se zájmem poslechla zajímavé přednesy a shodla se na následujícím pořadí:

  1. místo Kristýna Nevrlá z 2.G
  2. místo Petra Helešicová z 2.G
  3. místo Adéla Jedlitschková z 1.G

Vítězce blahopřejeme, bude naši školu v březnu reprezentovat v okrskovém kole, a všem zúčastněným děkujeme za pečlivou přípravu a soustředěný přednes. Všichni mají velký potenciál do budoucna.
za porotu Yveta Pavelková