Ve dnech 27. 1. – 29. 1. 2014 se Jaroslav Bruss a Ondřej Uhýrek z 5.G zúčastnili projektu Europa nur mit uns, který se konal v našem partnerském městě Ludwigsburg nacházející se ve spolkové zemi Baden-Württemberg v Německu. Naše cesta začala v 5.00 ráno v Novém Jičíně a to výjezdem od Mendelovy střední školy. S námi jelo dalších sedm žáku z různých škol v Novém Jičíně. Poté, co jsme dojeli do cíle, jsem se šli zapsat a ubytovat. Ještě tentýž večer jsme poznali pár Francouzů a Němců, i když na setkání byli i zástupci dalších zemí, jako Španělsko, Chorvatsko nebo Velká Británie. Druhý den ráno nás čekal asi hodinový výklad o tom, co nás čeká a nemine. Hlavními dorozumívacími jazyky byly angličtina, němčina a francouzština. Od starosty jsme si vyslechli hlavně to, aby dnešní generace Němců a Francouzů nebyla vůči sobě pomstychtivá. Rozděleni do skupin podle témat jsme se sešli v místnostech a začali debatovat. Já a Ondra jsme si vybrali Partizipazion neboli účast. Řešili jsme hlavně politické problémy a to, jak by se mohli mladí lidé zapojit do politiky. Ptali se nás, jestli jsme už volili do Evropského parlamentu atd. Večer jsme jeli autobusem do rodného domu J. W. Goetheho, kde nás pohostil starosta a ředitel Deustch-französisches Institutu, který celé setkání naplánoval. Teď nás čeká internet-fórum, kde budeme řešit problémy a diskutovat. Následně bude z každé skupiny vybrán jeden zástupce, který vše odprezentuje ve Straßburgu.
zapsal Jaroslav Bruss, 5. G