Minulý týden se konalo tradiční představení školy v podobě dne otevřených dveří. Po poledni jsme přivítali desítky uchazečů o studium, které po škole provedli průvodci z řad našich stávájících žáků. Vyučující připravili poutavé prezentace jednotlivých předmětů, a tak si návštěvníci mohli vyzkoušet chemické, fyzikální a biologické pokusy, prověřit logické myšlení v matematice, ověřit slovní zásobu v několika cizích jazycích a nebo si zahrát deskové hry se společenskovědní tematikou.
Děkujeme všem, kteří nás během dne otevřených dveří navštívili. Pokud nám budete chtít sdělit své postřehy, můžete tak udělat přímo pod článkem nebo e-mailem, který naleznete na našich stránkách v sekci kontakty.

O dni otevřených dveří na naší škole si můžete přečíst také článek na portálu Novinky.cz.